31 Mayıs 2022

Gösterim: 145

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Stajları Hakkında Duyuru

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Staj Uygulama Usul ve Esasları Madde 10/1 kapsamında bölüm staj komisyonu tarafından 24 Şubat 2022 tarihinde fakülte ve bölüm web sayfalarında paylaşılan duyuruda belirtildiği üzere; 
 
"Öğrenci, DEF_F_034 Staj kabul formunu işyerine ve ilgili öğretim elemanına onaylatmış vaziyette 2 nüshasını, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisini ve SPAS Müstehaklık Belgesinin 1 nüshasını (e-devletten alınabilir) 10 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Fakülte İdari Personeli Sevgi MERT’e teslim etmek zorundadır. Sonraki tarihlerde T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı kapsamında yönlendirilen başvurular haricindeki hiçbir başvuru dikkate alınmayacaktır" 
 
Staj yapacak öğrencilerimizin belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.