Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020

Gösterim: 4327

Stratejik Hedefler

Lisans ve lisansüstü eğitimi kurumsallaştırarak uluslararası standartları yakalamak .

Araştırma altyapısını güçlendirerek, nitelikli bilimsel yayınları artırmak ve toplumsal faydaya dönüştürmek

Eğitim ve araştırma faaliyetlerini dikkate alarak, toplumsal gelişime sağlanacak katkının ulusal-uluslararası düzeyde nicelik ile niteliğini artırmak  

Araştırma konularını yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak belirlemek

Fakültemizin stratejik hedefleri ve temel değerleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uyumluluğu