Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022

Gösterim: 1287

Sıkça Sorulan Sorular

Diğer Yükseköğretim Kurumunda aldığım derslerden nasıl muaf olabilirim?

Kayıtlı olduğunuz bölüm başkanlığına ders içeriklerinizi ve başarı durum belgenizi eklediğiniz bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde ilgili mevzuata uygun olarak komisyon tarafından değerlendirilir ve muaf dersleriniz belirlenmektedir.

Transkript ve öğrenci belgesini nereden alabilirim?

Transkript ve öğrenci belgesini Fakülte Sekreterliği’nin  Öğrenci İşleri Birimi personelinden, ,öğrenci bilgi sistemi üzerinden başvuru yaparak elektronik imzalı olarak veya öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilirsiniz.

Disiplin cezası almadığıma ilişkin belgeyi nasıl elde edebilirim?

E-devlet üzerinden aldığınız öğrenci belgesi üzerinde bu bilgiye yer verilmemiş ise Fakülte Sekreterliği’nin ilgili birim personeline başvurarak öğrenci belgesi talep edebilirsiniz, talep ettiğiniz bilgi verilen öğrenci belgenizde yazmaktadır.

Staj yapmak istiyorum başvuru ve süreçler hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Staj başvuru süreçleri ve bölüm staj uygulama esaslarına ilişkin bilgilere bölümünüzün web sayfasında yer verilmiştir.

Ders kayıtları ile ilgili sorularım için nereye başvurmalıyım?

Ders kayıtlarınızı Akademik takvimde ilan edilen tarih aralıklarında sistem üzerinden size verilen şifre ile gerçekleştirmelisiniz. Bizzat Fakültemize gelerek de kayıt yaptırmanız mümkündür. Kayıt esnasında karşılaştığınız problemleriniz için Bölüm Başkanlığınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir. 

Mazeretim sebebiyle izinli sayılmak (kayıt dondurmak) istiyorum nereye başvurmalıyım?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak Fakültemiz öğrenci işleri birimine dilekçe ile mazeretlerini kanıtlayıcı belgeler ile yönetmelikte belirtilen süreler dahilinde başvurmaları gerekmektedir.

Erasmus programlarına nasıl başvurabilirim?

Erasmus programı ile ilgili başvuru tarihleri ve başvuru süreçleri  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü  https://studyin.bandirma.edu.tr/ adresinde ilan edilmekte, güncel bilgilere yer verilmektedir.