Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018

Gösterim: 5309

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

 •  Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin temel değerlerimiz başta olmak üzere vizyon, misyon ve temel değerlerimizi anlamaları; bunlarla uyumlu olarak tüm görev ve sorumluluklarını sürdürmelerini sağlamak, 
 •  Bütün paydaşlarımızla (akademik ve idari personel, öğrenciler, veliler, mezunlar, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, Bandırma halkı vb.) uyumlu, onların beklentilerini karşılayan ve memnuniyetlerini ön plana alarak çalışmalarımızı sürdürürken, bu memnuniyet ve sadakati arttırmaya yönelik düzenli ölçümler yapmak ve çözümler üretmek,
 •  Fakültemiz kalite yönetim sisteminin TS EN ISO9001:2015 KYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sistemin sürekli iyileşmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin Denizcilik Fakülteleri ve bölümleri ile rekabet edebilmek amacıyla, ilgili paydaş grupların da katılımını sağlayarak,  sürekli iyileştirme felsefesi çerçevesinde tüm süreçlerimizin etkinliğini arttırmak,
 •  Bilimin ve teknolojinin desteği ile eğitim, öğretim, ar-ge süreçlerimizi geliştirmek,
 •  Bütün paydaşlarımızla (akademik ve idari personel, öğrenciler, veliler, mezunlar, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, Bandırma halkı vb.) etkin biçimde ortak çalışmalar sürdürebilecek fiziksel alt yapıyı oluşturmak, 
 • Akademik ve idari personelimizin yetkinliklerini arttırmak, yaratıcı ve yenilikçi taraflarını geliştirmek amacıyla düzenli eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • Kurum aidiyeti gelişmiş iç paydaş ve sadakati gelişmiş dış paydaşı hedefleyen ilişki yönetimini esas alarak,  kalite odaklı etkin ve yetkin bir yönetim anlayışını benimsemek,
 • İçinde bulunacağımız çeşitli projeler ve etkinlikler aracılığıyla Fakültemizin çevresi ile ilişkilerini güçlendirmek ve toplumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Üniversitemizin, Fakültemizin vizyon ve misyon, etik değerleri, stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak,
 • Etik değerlere bağlı, çağdaş bilimin ışığında faaliyetlerimizi sürdürmek kalite politikamızdır.