20 Kasım 2018

Gösterim: 6330

DEKANIN MESAJI


         

           Uzaydan bakıldığında mavi gezegen olarak görünen dünyamızın mavilikleri üzerine yoğunlaşan fakültemize hoşgeldiniz. Dünya ticaretinin %90’ı, ülkemiz ticaretinin ise %88’i deniz yoluyla yapılmaktadır. Bunun nedeni deniz yolu taşımacılığının karayoluna göre 6.5 kat, demir yoluna göre 3.5 kat daha ucuza taşınmasından kaynaklanmaktadır. Bu rakamlar bize aslında hem dünya hem ülkemiz ticaretinin neredeyse tamamının denizyoluyla yapıldığını göstermesi açısından önemlidir. Ülkemizin bu alandaki gücünü koruyabilmesi, hatta ilerletebilmesi, dünya ile entegrasyonunu güçlendirebilmesi ancak iyi yetişmiş insan kaynağı ile mümkün olacaktır.
            Denizcilik Fakülteleri bu güçlü sektöre her seviyede meslek insanı yetiştiren eğitim-öğretim kurumlarıdır. Fakülteler bir taraftan bu sektörün ana unsurunu oluşturan gemi inşasına yoğunlaşırken bir taraftan bu gemilerin deniz operasyonlarını yürütecek mühendisler yetiştirmektedir. Diğer yandan deniz operasyonlarının kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi güçlü bir lojistik ve kara operasyonuna bağlıdır.
Denizcilik Fakültesi olarak yukarıda vurgulanan temel konuları dikkate alarak biz öğrencilerimizi, evrensel değerlerle donanmış, bilimsel düşünceye sahip meslek insanları olarak yetiştirmeyi kendimize misyon olarak belirledik. Böylece bir taraftan denizcilik sektörüne evrensel ölçekte meslek insanı yetiştirirken diğer taraftan bilime katkı sağlayacak araştırmalar yaparak sektöre öncülük etmiş olacağız.
            Öğrencilerimizin burada geçirecekleri eğitim-öğretim dönemlerinde sektörün ihtiyaç duyduğu etik değerlere sahip, çevreye saygılı, mesleki bilgisi yeterli, entellektüel birikim sahibi, çoğulcu, yenilikçi ve sosyal sorumluluk sahibi meslek insanı olmasını sağlayacak interaktif bir eğitimi benimsiyoruz.
Denizcilik Fakültesi olarak öğrencilerimizle sektörün birinci sınıftan itibaren tanışmasına büyük önem veriyoruz. Bunun için ilk yıldan itibaren yerinde sektör ziyaretleri, paydaş toplantıları ve kariyer günleri aracılığıyla öğrencilerimizi sektörle buluşturuyoruz.
           Sizleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ni, eğitim, araştırma ve toplumsal gelişim programlarımızı daha yakından tanımaya davet ediyorum.

 

Prof. Dr. Mustafa SARI    
Dekan V.